Ændringer i ansættelsesvilkårene

Som arbejdsgiver kan der foretages uvæsentlige ændringer inden for den indgåede aftale og dens forudsætninger.

For at vurdere, hvorvidt der er tale om væsentlige vilkårsændringer i ansættelsesforholdet, må der foretages en konkret vurdering. I forbindelse med denne vurdering vil der kunne kigges på forhold vedr. løn, arbejdsgiverens beføjelser, byrde og intensitet, arbejdssted og tid mv.

Såfremt det vurderes, at der foreligger ændringer, som er udover ansættelseskontrakten, kan der foretages en tilpasning i form af en aftale om ændringer til vilkårene.

Hvis arbejdsgiver og lønmodtager ikke kan blive enige om en tilpasning, vil proceduren være iagttagelse af det sædvanlige opsigelsesvarsel. Opsigelsesvarslets længde vil kunne findes i den individuelle ansættelsesaftale, overenskomst eller ved lov.

Står du overfor en ansættelsesretlig problemstilling, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om din sag.

Medarbejder

Andreas Leidesdorff

4023 9078 | al@advokat-ll.dk

Medarbejder

Kim Stensgård

3078 8977 | ks@advokat-ll.dk

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Ring til os på 97 32 09 99