Mange virksomheder driver i dag deres forretning fra lejede lokaler. Derfor er erhvervslejekontrakten helt grundlæggende for mange virksomheder, og en korrekt udarbejdelse er særdeles vigtig for at afværge fundamentale konsekvenser.

Erhvervslejeloven er modsat lejeloven karakteriseret ved en høj grad af aftalefrihed, idet der er tale om et erhvervsforhold. Dette betyder tillige, at erhvervslejekontrakten er af afgørende betydning, og såfremt der intet er aftalt vedrørende visse forhold, suppleres erhvervslejekontrakten af erhvervslejeloven. Hertil kommer, at visse bestemmelser er ufravigelige og kan derfor ikke fraviges ved aftale, hvilket man som udlejer og lejer skal være opmærksom på.

Der er som udgangspunkt ingen formelle krav til udarbejdelsen af erhvervslejekontrakten. Kontrakten skal således ikke nødvendigvis være skriftlig. Ifølge erhvervslejeloven skal der dog ske en udarbejdelse af en skriftlig kontrakt, hvis blot én af parterne gør krav på en sådan. Da mundtlige aftaler ofte er uklare, upræcise og svære at dokumentere, anbefaler vi, at der i forholdet mellem parterne foreligger en skriftlig kontrakt.

Erhvervslejekontrakten er med til at klarlægge og konkretisere en virksomheds behov og ønsker, således disse kan blive en del af aftalegrundlaget mellem parterne, og dermed undgå efterfølgende uforudsigelige tvister. Da virksomheder har individuelle behov, bør der udarbejdes en specifik erhvervslejekontrakt, der passer hertil.

Andreas Leidesdorff

Andreas Leidesdorff

4023 9078 | al@advokat-ll.dk

Medarbejder

Kim Stensgård

3078 8977 | ks@advokat-ll.dk

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Ring til os på 97 32 09 99