Vedtægter

Kapitelselskaber er underlagt selskabsloven som opstiller regler for, hvad selskabets vedtægter som minimum skal indeholde. Dette indebærer oplysning om selskabets navn, formål, kapitalens størrelse, antal af kapitalandele, kapitalandelens rettigheder, ledelsesorganer, indkaldelse til generalforsamling, kapitalselskabets regnskabsår mv.

Minimumskravene i henhold til selskabsloven udgør grundreglerne for selskabet. Der er stor frihed til udformningen af vedtægternes retlige ramme, så længe disse respekterer de ufravigelige regler i lovgivningen.

Selskabsvedtægterne binder selskabet organer samt ejerne af selskabet.

Vi kan hjælpe dig med at oprette dit nye selskabs vedtægter samt at registrere dette korrekt på virk.dk.

Ejeraftaler

Modsat selskabets vedtægter er ejeraftaler ikke bindende for kapitalselskabet og de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen. Dette er begrundet i, at kapitalselskabet ikke er part i aftalen. Ejeraftaler er derimod en kontrakt, der bestemmer forholdet mellem flere ejere af selskabet.

Dette betyder, at såfremt du ønsker at starte et selskab op med flere, anbefaler vi, at udfærdigelsen af ejeraftalen sker så tidligt som muligt. Dette er med til at fastlægge og definere ejerskabet og få forventningsafstemt, hvordan samarbejdet i fremtiden skal fungere. Ejeraftalen kan dermed være med til at afværge konflikter, der kan opstå under driften af selskabet.

Andreas Leidesdorff

Andreas Leidesdorff

4023 9078 | al@advokat-ll.dk

Medarbejder

Kim Stensgård

3078 8977 | ks@advokat-ll.dk

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Ring til os på 97 32 09 99