Ledelsesansvar

Ledelsen i selskabet har ansvaret for selskabets forretningsmæssige anliggender. Det betyder også, at det forhold – at lede en virksomhed – ikke nødvendigvis betyder, at man ikke kan ifalde et ansvar. Som ledelsesmedlem må man derfor være indstillet på, at hvis en forkert beslutning træffes, vil sagen eventuelt skulle undersøges nærmere og et ansvar vil kunne ifaldes.

Udgangspunktet er, at ledelsen er ansvarsfri, såfremt der er handlet forsvarligt. Dette giver ledelsen en vis margin til at træffe forretningsmæssige beslutninger. Derudover betyder det ikke, at en forkert beslutning ikke er tilladt, blot beslutningen er truffet på et oplyst og sagligt grundlag.

Ledelsesansvaret afhænger af, om lovgivningen overholdes, eller om der foretages dispositioner, der skader virksomheden eller øvrige. Det kan således siges at så længe ledelsen overholder og iagttager selskabslovens regler, vil der ikke ifaldes et ansvar. Modsat hvis reglerne ikke efterleves vil ledelsen kunne ifalde et straffe- og eller et erstatningsansvar.

Står du overfor med en sag om ledelsesansvar eller har spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os.

Medarbejder

Andreas Leidesdorff

4023 9078 | al@advokat-ll.dk

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Ring til os på 97 32 09 99