Selskabsstiftelse

Der er flere beslutninger, som skal træffes i forbindelse med stiftelse af en virksomhed, før denne kan registreres. De selskabsretlige beslutninger kan have stor betydning for virksomhedens fremtidige drift, hvorfor vi hos Advokatfirmaet Leidesdorff Lund anbefaler, at du får professionel og juridisk rådgivning ved opstart af din virksomhed.

Særligt valget af selskabsformen er en kompliceret beslutning, og en beslutning, der har betydning for din økonomiske hæftelse i virksomheden, kravet til startkapitalen og ledelsesstrukturen mv.

Ved oprettelse af et selskab sondres der overordnet mellem personselskaber og kapitalselskaber.

Det karakteristiske for personselskaber er, at ejerne hæfter personligt, hvilket vil sige, at du hæfter med din private formue og ejendele. De virksomhedsformer, der hæfter personligt, er bl.a. enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, kommanditselskaber og partnerselskab.

Kapitalselskaber er derimod karakteriseret ved at ejerne hæfter begrænset og kun med den kapital, som ejerne indskyder i virksomheden. De virksomhedsformer, der hæfter begrænset, er bl.a. iværksætterselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber.

Ved vurderingen af, om du skal vælge et personselskab eller kapitalselskab, beror dette på en konkret vurdering af flere forhold, herunder virksomhedstypen.

Andreas Leidesdorff

Andreas Leidesdorff

4023 9078 | al@advokat-ll.dk

Medarbejder

Kim Stensgård

3078 8977 | ks@advokat-ll.dk

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Ring til os på 97 32 09 99