Som advokat møder vi ofte fordommen om, at priserne er uigennemskuelige, og at ”taxameteret” tikker fra det øjeblik, klienten går ind ad døren. Den fordom ønsker vi at gøre op med. Derfor kan du finde prisen på en lang række af vores ydelser her.

YdelsePris
Ægtepagt kr. 4.500
Ægtepagt ved køb af fast ejendom kr. 3.800
Køb af fast ejendom, gennemgang af købsaftale og handlens øvrige dokumenter kr. 7.000
Køb og salg af fast ejendom, gennemgang af købsaftale og handlens øvrige dokumenter, berigtigelse, refusionsopgørelse mm. kr. 10.000
Samejeoverenskomst, fra kr. 3.800
Samejeoverenskomst og testamente kr. 6.200
Samejeoverenskomst ved køb af fast ejendom, fra kr. 3.000
Gældsbrev kr. 2.800
Gældsbrev ved køb af fast ejendom kr. 2.300
Testamente kr. 4.500
Testamente ved køb af fast ejendom, fra kr. 3.500
Fremtidsfuldmagt kr. 2.500 (1) / kr 3.500 (2)
Børnetestamente kr. 1.000

Priserne er inkl. moms

 

SALÆR FOR ØVRIGE SAGER FASTSÆTTES UD FRA FØLGENDE KRITERIER:

  • Arbejdets omfang og kompleksitet.
  • Sagens værdi for klienten.
  • Udfaldet af sagen.
  • Ansvaret forbundet med sagen.

Når sagen indledes, vil du modtage en ordrebekræftelse, hvori det fremgår, hvem, der arbejder med sagen, og en beskrivelse af opgaven. Det vil desuden fremgå, om der er aftalt en fast pris for opgaven, eller om der afregnes efter medgået tid. Hvis det under sagen viser sig, at sagen er mere omfattende end først antaget, vil du naturligvis blive orienteret herom.

FRI PROCES OG RETSHJÆLP

Vi vil i hver sag undersøge dine muligheder for at få fri proces eller retshjælp. Om du kan få retshjælp eller fri proces afhænger af sagens karakter samt din indkomst før skat.

AFREGNING AF SAGEN

I langt de fleste sager, skal du først betale ved sagens afslutning. Ved større sager og i sager, der strækker sig over en længere periode, forbeholder vi os dog retten til at afregne à conto, ligesom du altid selv kan forlange at betale à conto. I de fleste sager vil vi forlange, at der indbetales et depositum ved sagens opstart.

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Ring til os på 97 32 09 99