Hvem skal træffe beslutninger om din økonomi, hvis du en dag bliver ramt af demens, kommer ud for en ulykke eller lignende?

Hvem skal bestemme, om du skal på plejehjem, hvilken personlig behandling, du skal modtage og andre private forhold?

Er det nødvendigt at oprette en fremtidsfuldmagt?

Vi bliver ofte spurgt, om det nu også er nødvendigt at oprette en fremtidsfuldmagt.

Hvis du ønsker at være sikker på, at kunne bestemme, hvem der skal træffe beslutninger for dig, såfremt du ikke selv er i stand til det, og samtidig være sikker på, at fremtidsfuldmagten først sættes i kraft, når du ikke længere er i stand til at træffe egne beslutninger, så er det nødvendigt med en fremtidsfuldmagt.

Fremtidsfuldmagter er et godt alternativ til offentlige værgemål, hvor en af Familieretshuset antaget værge vil træffe beslutninger for dig. De fleste ønsker at have indflydelse på, hvem denne person skal være.

I stedet for en fremtidsfuldmagt vælger nogen at oprette en generalfuldmagt. Dette er ikke vores anbefaling, idet man risikerer, at banker, myndigheder mv. ikke vil anerkende denne, eftersom der er kommet et bedre alternativ med fremtidsfuldmagter, og at denne ordning er bredt anerkendt, digital og sikker.

En fremtidsfuldmagt er din forsikring for, at det er dine pårørende, som kender dig, der kommer til at træffe beslutninger for dig, hvis du en dag bliver ude af stand til det, og at de alene kan træffe beslutninger indenfor den ramme, som du har fastsat.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Alle, som er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt. Det er derfor et krav, at du på tidspunktet for oprettelsen er i stand til at forstå indholdet heraf. Fremtidsfuldmagten kan omhandle både personlige og økonomiske forhold.

https://www.youtube.com/shorts/djxBMrC_mOo

Kontakt os

Vi kan hjælpe dig med de overvejelser, der er forbundet med at oprette en fremtidsfuldmagt, herunder hvilke beføjelser, der skal gælde, hvem der skal indsættes som fuldmægtige, om der skal være flere end én, samt hvordan underskriftsprocessen og aktiveringen forløber rent praktisk.

Medarbejder

Andreas Leidesdorff

4023 9078 | al@advokat-ll.dk

Medarbejder

Kim Stensgård

3078 8977 | ks@advokat-ll.dk

Medarbejder

Berit Holmstrøm

5350 4100 | bh@advokat-ll.dk

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Ring til os på 97 32 09 99