Gældssanering

En anden måde at komme ud af sin gæld på er gældssanering. Ved gældssanering bliver din gæld nedskrevet til et mindre beløb – såkaldt dividende – som typisk betales over 5 år. Gældssanering er en billig og effektiv måde at komme af med sin gæld på og starte på en frisk. Der stilles dog samtidig strenge betingelser for at få gældssanering.

For det første er det en betingelse, at du ikke inden for de nærmeste år har mulighed for at kunne betale dine kreditorer. Herudover lægges der vægt på formålet med gælden, hvornår gælden er stiftet samt hidtidig afvikling.

For at ansøge om gældssanering, skal du anvende skemaet “Ansøgning om gældssanering”, som du finder på www.domstol.dk.

Såfremt du ikke opfylder betingelserne for at få gældssanering, vil vi i stedet forsøge at forhandle med dine kreditorer for på den måde at nedbringe din gæld.

Advokat Bjarne Lund Jørgensen har igennem adskillige år været Skifteretten i Hernings faste medhjælper i gældssaneringer, og har derfor mulighed for at besvare dine spørgsmål om, hvorvidt gældssanering er muligt for dig.

Økonomisk rådgivning

Vi kan rådgive dig om, hvordan du bedst og hurtigst muligt kommer ud af din gæld. Dette kan eksempelvis ske, ved at vi på dine vegne forhandler en aftale med dine kreditorer, en såkaldt frivillig akkord. En frivillig akkord indebærer, at kreditor accepterer, at du kun betaler en del af det skyldige beløb tilbage. Den resterende del af gælden slettes, en såkaldt eftergivelse.

I modsætning til en gældssanering, jf. umiddelbart ovenfor, kræves der for en frivillig akkord ikke, at du opfylder nogle særlige økonomiske betingelser. En frivillig akkord kan således indgås, såfremt skyldner og kreditor kan blive enige.

Bjarne Lund

Bjarne Lund Jørgensen

9732 0999 | mail@advokat-ll.dk

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Ring til os på 97 32 09 99