Pr. 1. juli 2015 er der i lovgivningen fastsat et krav om udarbejdelse af en ind- og fraflytningsrapport. Udlejer er forpligtet til at indkalde og afholde et syn i forbindelse med både ind- og fraflytning. Dette gælder dog ikke, såfremt udlejer kun har en beboelseslejlighed.

Når lejer fraflytter lejemålet, er udgangspunktet, at udlejer er forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand som ved overleveringen. Dog kan lejer aldrig komme til at sætte lejemålet i bedre stand end det var ved selve indflytningen. Derfor er det som lejer vigtigt at sikre sig bevis for lejemålet stand ved indflytningen og lave en mangelliste inden 14 dage fra lejer flyttede ind i lejemålet.

Fraflytningsrapporten er en rapport, som udlejer er forpligtet til at udarbejde til lejer, således der gives en oversigt over selve standen på lejemålet, når lejer flytter. Rapporten får betydning for, hvad lejer hæfter for, og hvor meget der skal betales ved fraflytningen. Såfremt der ikke sker udarbejdelse af en fraflytningsrapport, hæfter lejer kun for misligholdelse.

Der er flere regler, der gør sig gældende i forbindelse med ind- og fraflytningsrapporten, herunder varslingsregler, indholdskrav, tilstedeværelse mv., som både udlejer og lejer skal være opmærksomme på.

Lejeloven er samlet set et komplekst område med mange nuancer. Vi står til rådighed med professionel og personlig rådgivning, hvad enten du skal indgå en lejekontrakt som lejer eller udlejer – eller du blot har brug for advokatbistand vedrørende diverse problemstillinger indenfor det lejeretlige område.

Medarbejder

Andreas Leidesdorff

4023 9078 | al@advokat-ll.dk

Medarbejder

|

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Ring til os på 97 32 09 99