Hvem kan søge asyl?

Hvis du er udlænding og opholder i Danmark, har du mulighed for at søge asyl. Det er en betingelse, at du fysisk opholder dig i Danmark på tidspunktet for ansøgningen.

Hvordan søger jeg?

Du kan ansøge om asyl ved enten at henvende dig på et modtagecenter, eller ved at henvende dig på en dansk politistation.

Kan jeg forvente at få asyl?

De tre forskellige former for asyl fremgår af udlændingelovens § 7, stk. 1-3:

Asyl efter FN’s Flygtningekonvention

For at være omfattet af FN’s Flygtningekonvention, skal der

  • være en velbegrundet frygt for, at du bliver forfulgt i dit hjemland på grund af din race, seksualitet, politiske overbevisning, bestemte tilhørsforhold eller lignende, og
  • du samtidigt befinder dig uden for det land, hvor du er statsborger.
Beskyttelsesstatus

Du kan også få asyl, hvis du risikerer tortur eller dødsstraf ved at vende tilbage til dit hjemland.

Midlertidig beskyttelsesstatus

Hvis risikoen for tortur eller dødsstraf ved tilbagevenden til hjemlandet er forbigående, eksempelvis på grund af politiske uroligheder, vil du få asyl med midlertidig beskyttelsesstatus. Når det igen er sikkert for dig at vende tilbage til dit hjemland, vil din asyl blive ophævet.

Hvem behandler min asylsag?

Udlændingestyrelsen behandler din sag som førsteinstans. Du vil af Udlændingestyrelsen blive indkaldt til samtaler vedrørende din sag, herunder hvorfor du søger om asyl.

På baggrund af samtaler vil Udlændingestyrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt du kan få asyl eller ej.

Hvad kan jeg foretage mig i Danmark, hvis jeg får asyl?

Hvis du opnår asyl, vil du få en tidsbegrænset opholdstilladelse, som jævnligt skal fornyes. Hvor ofte den skal fornyes, vil afhænge af hvilke type asyl, du hører under.

Jeg har fået afslag, hvad nu?

Har Udlændingestyrelsen givet dig afslag på asyl, skal sagen afgøres ved Flygtningenævnet. Har du fået afslag, skal du blot kontakte os. Vi vil herefter rette henvendelse til Flygtningenævnet og informere om, at vi repræsenterer dig i sagen.

Vi vil herefter:

  • gennemgå sagens dokumenter,
  • afholde 1-2 møder med dig til gennemgang af sagen, hvor vi også forbereder dig på mødet i Flygtningenævnet,
  • deltage i mødet med Flygtningenævnet sammen med dig.

Vi sørger derudover for, at vi bliver beskikket som din advokat, hvilket medfører, at det er staten, som betaler os. Du kan derfor være sikker på, at du ikke skal betale noget til os.

Andreas Leidesdorff

Andreas Leidesdorff

4023 9078 | al@advokat-ll.dk

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Ring til os på 97 32 09 99