Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt din tidsbegrænsede opholdstilladelse skal inddrages eller ej. Dette gør styrelsen, såfremt grundlaget for din opholdstilladelse ikke længere er til stede.

I forbindelse med inddragelsessagen vil Udlændingestyrelsen indkalde dig til en partshøringssamtale.

Det er vigtigt, at du forbedrer dig til mødet med Udlændingestyrelsen, da styrelsen bl.a. vil spørge dig til følgende:

  • Din grund til at søge asyl i Danmark
  • Din tilknytning til Danmark, herunder hvor lang tid, du har været i Danmark
  • Alder, helbredsforhold og andre personlige forhold
  • Om du vil lide overlast i hjemlandet
  • Og meget mere

Efter samtalen med Udlændingestyrelsen vil styrelsen vurdere, om grundlaget for din opholdstilladelse fortsat er til stede, eller om du skal vende tilbage til dit hjemland.

Min tidsbegrænsede opholdstilladelse er inddraget

Hvis din tidsbegrænsede opholdstilladelse inddrages, fastsættes der en dato for, hvornår du skal have forladt Danmark.

Er du ikke udrejst inden udrejsedatoen, opholder du dig i ulovligt i Danmark. Her vil du risikere at blive udvist med indrejseforbud.

Mulighed for at klage over Udlændingestyrelsens afgørelse

Har Udlændingestyrelsen truffet afgørelse om inddragelse af din tidsbegrænsede opholdstilladelse, kan du klage over afgørelsen til Flygtningenævnet.

Fristen for indgivelsen af klagen til Flygtningenævnet er 7 dage efter afgørelsen er truffet af Udlændingestyrelsen. Imens klagen behandles i Flytningsnævnet, har du ret til at blive i Danmark.

Hvis du ønsker at indgive en klage, anbefaler vi, at du kontakter os, således vi kan bistå dig i sagen. Herefter vil sagen blive oprettet i Flygtningenævnet.

Kontakt os

Så står du overfor, at din tidsbegrænsede opholdstilladelse er blevet inddraget af Udlændingestyrelsen, eller er der en potentiel risiko for en inddragelse, står vi klar til at hjælpe dig.

Med Leidesdorff & Lund ved din side sikrer vi, at behandlingen af din sag sker på korrekt vis. Advokatomkostningerne betales af staten, hvorfor du kan være sikker på, at du ikke skal betale noget til os.

Kontakt os allerede i dag på 97 32 09 99.

Andreas Leidesdorff

Andreas Leidesdorff

4023 9078 | al@advokat-ll.dk

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Ring til os på 97 32 09 99