Kan jeg få permanent opholdstilladelse?

Du kan få permanent opholdstilladelse, hvis du har haft tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark i mindst 8 år.

Udover dette er der en række betingelser, som du skal opfylde. Du kan læse nærmere om disse nedenfor.

Betingelser for permanent opholdstilladelse

Betingelserne for permanent opholdstilladelse indeholder både grundlæggende betingelser samt supplerende betingelser.

For så vidt angår de grundlæggende betingelser, skal alle betingelser opfyldes for, at du kan få permanent opholdstilladelse.

Disse grundlæggende betingelser er som følgende:

 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du skal fortsat opfylde betingelserne for din nuværende opholdstilladelse
 • Du skal have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år
 • Du må ikke have begået visse former for kriminalitet
 • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige
 • Du må ikke hav e modtaget offentlig hjælp efter aktivloven eller integrationsloven
 • Du skal acceptere en opholds- og selvforsørgelseserklæring
 • Du skal fortsat være i arbejde
 • Du må ikke aktivt have modarbejdet afklaringen af din identitet
 • Du skal have bestået Prøve i Dansk 2
 • Du skal have været i arbejde i mindst 3,5 år inden for de seneste 4 år

For så vidt angår de supplerende betingelser, skal du opfylde 2 af 4 betingelser for, at du kan få permanent opholdstilladelse.

Opfylder du alle 4 nedenstående supplerende betingelser, kan du få permanent opholdstilladelse efter at have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år. Det vil sige i stedet for at have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år.

De supplerende betingelser er som følgende:

 • Du skal have bestået Prøve i Dansk 3
 • Du skal have været i arbejde i mindst 4 år
 • Du skal have bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab
 • Du skal have haft en gennemsnitligt årlig indkomst over et vist beløb.

Undtagelser fra betingelserne

I visse tilfælde vil du være undtaget fra at opfylde kravene til permanent opholdstilladelse.

Dette vil være tilfældet, såfremt du ikke kan opfylde kravene på grund af dit handicap.

Såfremt du har et handicap, vil du dog ikke blive undtaget fra nedenstående betingelser:

 • Du skal have en gyldig opholdstilladelse
 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du skal have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år (I nogle tilfælde mindst 4 år)
 • Du må ikke have begået visse typer af kriminalitet

Er du folkepensionist eller førtidspensionist, er der visse krav, som du ikke skal opfylde.

Ansøgningen om permanent opholdstilladelse

Ønsker du at søge om permanent opholdstilladelse, kan du gøre det, når du vil.

Det er dog vigtigt, at du ikke venter med at indgive ansøgningen til Udlændingestyrelsen til din nuværende opholdstilladelse udløber. Det vil nemlig betyde, at din ansøgning er indgivet for sent, og du opholder dig ulovligt i Danmark.

Du kan derefter forvente, at Udlændingestyrelsen vil afvise din ansøgning, fordi du således anses for at opholde dig ulovligt i Danmark.

Udover dette vil du risikere at blive udvist af Danmark og få indrejseforbud.

Kontakt os

Hvis du vil søge om permanent opholdstilladelse, står vi klar til at hjælpe dig.

Med Leidesdorff & Lund ved din side hjælper vi med at gennemgå din ansøgning til Udlændingestyrelsen samt hjælper med at vurdere, om du opfylder betingelserne.

Opfylder du betingelserne for permanent opholdstilladelse vil vi i øvrigt bistå dig i sagen i form af den endelige udfærdigelse af ansøgningen, indgivelsen til Udlændingestyrelsen samt tage al kontakt med styrelsen. I forbindelse hermed vil vi løbende sørge for, at du bliver orienteret om din sag.

Kontakt os.

Andreas Leidesdorff

Andreas Leidesdorff

4023 9078 | al@advokat-ll.dk

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Ring til os på 97 32 09 99